Untitled Document


Odbíjení zvonů el. magnetickým systémem.

   Magnetický systém ví nejlíp napodobit práci zvonaře – čili ruční odbíjení zvonů. Ruční systém je takový, že se potáhne za lano a pustí se. V následujícím tahu lanem je tah větší a tak dále, pokud se zvon nerozezvučí.

   Náš el. magnetický systém robí stejný úkon a umožňuje plynulé rozhoupání zvonů. Nemyká se zvonem jako u el. motorického pohonu. Pracuje bez tvrdých nárazů na zvonovou konstrukci, nechvěje konstrukcí, na níž je zavěšen, ani se zvonicí a hlavně nepoškozuje zvon. Náš systém se velmi podobá s jiným el.magnetickým systémem, ale velký rozdíl je v tom, že je bezkontaktní (tj. bez koncových a jiných mechanických spínačů) s mikroprocesorovým řízením. Každý elektromagnet je zvlášť naladěný na potřebný výkyv daného zvonu při minimálním proudovém odběru. U tohoto systému je vyloučeno „ přilepení srdce “ o stěnu zvonu jako u předimenzovaných elektromagnetů. Předimenzování se projeví taky v tom, že hlas zvonu je utlumený. Předimenzovaný elektromagnet může být příčinou mechanického poškození nejenom srdce, ale taky samotného tělesa zvonu. Náš systém je funkčně neporovnatelný se systémy, kde těleso zvonu stojí v jednej poloze a srdce zvonu klepne na plochu zvonu, vždyť u těchto systémů se neuplatňuje svérázný „ melodický “ hlas zvonu.
   Po zapnutí el. magnetického systému zazní zvon po 5–10-ti kmitech a rovnoměrně zní. Při zapnutí el. magnetu je první tah nejdelší a když zazní zvon, pak už jenom nahrazuje ztrátovou energii s menšími tahy. Toto zařízení bere ohled na to, aby se neopotřeboval zvon, aby nekmital závěs zvonu a aby nekmitala zvonice. Tento systém je proto vhodný taky na rozhoupávání zvonů taky ve dřevěné zvonici. Tyto parametry můžou být dodržené jenom tehdy, když se zvon pozvolna houpe a jeho ložiska, na kterých je zavěšen jsou v pořádku. Takzvané „pískové„ ložiska jsou nejlepší, u nich je jenom valivý odpor a nesmí se mazat ani olejem a ani jiným mazivem. El.magnet je zkonstruován tak, že se nemůže spálit, tj. je na něm namontováno takové zařízení, které při přehřátí el.magnetu vypne a nezapne dřív než nevychladne na určitou teplotu. Bezkontaktní ovládání a používání moderní spolehlivé elektroniky zaručuje dlouhodobý a bezporuchový provoz zařízení.