Untitled Document


Vykurovanie kostola

   Na vykurovanie kostolov sú známe dve metódy: a) zohrievať vzduch pomocou akumulačných kachieľ, alebo iných vzduch ohrievajúcich zariadení. b) samotný ohrev lavíc V prvom prípade ( a ) sú vysoké náklady na vykurovanie a efektivita pocitu z tepla je veľmi malá. V druhom prípade ( b ) je efektivita z pocitu tepla oveľa väčšia a preto sa tento spôsob vykurovania vtláča do popredia.

   Pri vykurovaní kostolov treba prihliadať na hlavný aspekt, aby vykurovanie bolo čo najlacnejšie a najefektívnejšie. Sústredené len na čas bohoslužby, aby splňovalo podmienky o ochrane historických budov, kde sa nesmie v sálavom teple prenášať prach ani drobné nečistoty. Ďalej zabrániť minimálnej zrážania vody vo vzduchu, ktoré sa vytvorí na freskách a bezhlučný chod vykurovacieho zariadenia.
   Všetkým týmto podmienkam vyhovuje vykurovací systém - elektrické vykurovanie lavíc.

   Tento systém zohrieva priamo osobu sediacu na lavici a nezohrieva zbytočne vzduch v okolí. Preto má sediaci dobrý pocit z tepla aj napriek tomu , že v jeho okolí je chladno.
   Systém sa montuje priamo na sediacu časť lavice a nevyžaduje si žiadnu údržbu.

   Ohrievač sa skladá z viacerých vrstiev. Jednotlivé vrstvy sú samostatne pripevnené a vrchný poťah zostavy je spracovaný čalúníckou prácou na lavicu. Vrchná časť je potiahnutá vhodným a estetickým materiálom, ktorý pozdvihne aj vnútorný imidž kostola. Esteticky a účelne je vyriešený aj prívod elektrickej energie. Kabely sú ukryté v žľaboch, alebo tak, aby splynuli s okolím. Ihneď po zapnutí vykurovacieho systému sa pod sediacou osobou vytvorí príjemné teplo, ktoré v chladnom kostole podá sediacej osobe príjemný pocit z tepla
   Tento ohrievač je vyrobený z uhlíkových vlákien, teda jeho životnosť je takmer neobmedzená oproti už známym vykurovacím telesám. Vyplývajúc z konštrukcie, toto zariadenie je veľmi úsporné na energiu a pridaním regulácie sa úspora ešte zníži.
   Napríklad v kostole s dĺžkou lavíc 80m sú priemerné náklady na vykurovanie cca 0,57 €/hod.
Tento systém sa podľa požiadavky objednávateľa môže rozdeliť na viaceré časti a vždy sa dá zapnúť len tá časť lavíc tesne pred bohoslužbou na ktorú je potreba.

   Vykurovací systém je možné montovať aj na prenosné lavice a poprípade aj na podlahu pod stojaceho farára, ktorý celebruje omšu, alebo do spovednice.
   Prieskumom a meraniami sa zistilo, že táto forma vykurovania je postačujúca. Teplo z lavíc a sálavé teplo z osôb nachádzajúcich sa v kostole úplne postačuje na potrebné ohriatie osôb v kostole.
   Z doteraz z realizovaných prác vyplýva to že, tento vykurovací systém splňuje všetky požiadavky aj počas tuhých zimných mesiacov. Ďalej treba podotknúť ,že tento vykurovací systém je doporučený aj Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, ale aj rovnako pokynmi projektu Friendly Heating, financovaný Európskou úniou.

   Proces odovzdávania tepla:

- Teplo sa nahromadí v uzavretom systéme

- Ak sediaca osoba zaťaží systém a dochádza k zatlačeniu izolačného materiálu uvolní sa teplo a zohrieva sediacu osobu

   Prečo je vykurovanie lavíc najefektívnejšie?

   Keď sa osoba zdržuje v chladnom priestore vyžaruje zo seba teplo a preto si to telo musí kompenzovať z iných zdrojov. Keď sa táto kompenzácia nedostane, tak tej dotyčnej osobe je v tomto priestore chladno.
   Cez telo človeka prúdi krv ktorá prenáša teplo a tým pádom telo treba zahriať tam kde je najcitlivejšie na chlad. V našom prípade je to sedavá časť tela a keď túto časť budeme ohrievať tak zohriata krv preprúdi cez naše telo a dostaví sa efekt dobrého pocitu z tepla. Toto ohriatie je efektívnejšie ako ohrievanie chrbta, alebo nôh.
   Ohriate telo len tak rýchlo nevychladne, lebo má nejaké teplo naakumulované a v sebe si to uchová aj vďaka oblečeniu.

   Prednosti výhrevu lavíc

 • malé prevádzkové náklady, v priemere 0,57 €/hod na 80m lavíc (pri tarife 0,13 €/kWh)
 • esteticky vyhotovenie čalúnenia a kabeláže - priestor na sedenie dostane nové čalúnenie a zmizne voľne položený prehoz alebo vankúšik - realizácia trvá v priemere 2 -3 dni
 • investičné náklady sú u tohto vykurovacieho systému menšie oproti sálavému vykurovaniu o polovicu a podlahového vykurovacieho systému o jednu osminu
 • bez údržbový systém
 • ekologické a úsporné vykurovanie oproti iným už známym vykurovaniam
 • ideálne pre umelecko-historické pamätné kostoly, nakoľko toto vykurovanie nepoškodzuje sochy, obrazy, maľby a ani celý interiér

   Porovnanie nášho systému so systémom vykurovacieho koberca

Výhody náš ho systému:

Nevýhody vykurovacieho koberca:

 • Dodáme s kompletnou montážou
 • Vyhrievacie koberce posielajú poštou
 • Odborná a estetická montáž káblového rozvodu
 • Potrebný káblový rozvod musí realizovať objednávateľ svojpomocne alebo si dať vyhotoviť
 • Poťah zostavy spracovaný čalúnickou prácou na lavicu
 • Nevhodne upevnený koberec sa šmýka na sedadle popr. pri klakani veriaci stahuju so sebou dole
 • Inovovaný systém má plynulú reguláciu teploty
 • Pár (2-3) stupňová regulácia
 • Na realizovanú montáž vystavíme revíznu správu
 • Dodávateľ dodá tovar bez vhodnej certifikácie – nemá certifikát na elektrickú bezpečnosť (uvedený tovar by sa nesmel predávať na trhu bez tohto certifikátu, a tým vlastne kupujúci berie na seba plnú zodpovednosť pri úraze alebo úmrtí)
 • Úplne bezpečný proti úrazu elektrickym prúdom – aj v prípade násilného poškodenia !!! *
 • V prípade náhodného alebo násilného poškodenia koberca  môže nastať úraz el.prúdom.
 • Montáž vyhrievacej zostavy je chránená Európskym patentom č.: EP2451317
 • ------------------

   *Poznámky:   často vidieť hrubé škrabance  na kostolných laviciach. Ostré predmety  nepatria do kostola,  ale ich stopy  sú   aktuálnym nebezpečenstvom

   Doplnkové kúrenie:

Náš systém zohrieva priamo osobu sediacu na lavici a pod sediacou osobou sa vytvorí príjemné teplo, ktoré v chladnom kostole podá sediacej osobe príjemný pocit z tepla. Tento systém kúrenia je vlastne úplne postačujúci po celom vykurovacom období, avšak pri extrémne chladnom v období - napr. koncom januára , začiatkom februára je– vítané ešte prikúriť aj vzduchový priestor okolo sediacich. Na zohriatie vzduchového priestoru okolo sediacich ponúkneme nízkoteplotné sálavé panely, ktoré sú montované na zadnú stranu operadla lavíc. Toto riešenie doporučujeme aspoň do pár lavíc (obyčajne do predných) ktoré sú najviac obsadené, poprípade sú obsadené aj v medzinedeľnom období.

   Táto dvojitá kombinácia kúrenia t.j vyhrievanie lavíc a sálavé panely zabezpečí úplne tepelnú pohodu sediacemu v lavici aj pri extrémne vychladenom kostole. Zdôrazňujem, že tieto panely montujeme ako doplnkové kúrenie a nie ako hlavné kúrenie! Sú firmy ktoré ponúkajú tito panely ako hlavné kúrenie kostola. My nepreferujeme tento systém pri kúrení ako hlavný, nakoľko okrem veľkej spotreby má aj ďalšie nevýhody. Predovšetkým vysuší vzduch pred sediacou osobou, nadmerne zohreje nie len koleno ale aj prednú časť tela pritom sediaca osoba predsa len sedí na studenej lavici.

   Zahraniční zástupcovia

   Začiatkom roka 2011 sme založili zahraničnú dcérsku spoločnosť v Londýne (www.pewheating.com).
   Naša snaha je, aby na základe doterajších vedomostí rozšírili a realizovali tento systém vykurovania v Anglicku a v štátoch Západnej Európy.

S týmto systémom vykurovania vieme byť trhu schopný aj vedľa silnej konkurencie. Aj toto potvrdzuje, že sme konkurencieschopný aj v zahraničí, napríklad ako je Anglicko kde v cirkevných kruhoch sa realizuje schvaľovanie zákaziek viacstupňovým systémom. Tento vykurovací systém má veľkú perspektívu v nasledujúcej dobe možností vykurovania kostolov.

   Ohlasy na náš vykurovací systém.

   Zo skúsenosti vieme, že popularita tohto systému z roka na rok rastie. To preukazuje aj kladná spätná väzba od farností, ale aj od veriacich navštevujúcich kostolov. O tom svedčí aj skutočnosť, že čoraz vo väčšom počte farností, kde sa realizoval tento systém do jedného kostola v rámci farnosti, požadujú realizáciu aj v druhých kostoloch. Viaceré veľké kostoly si zvolili toto vykurovanie, ale čo nás teší, že po dvoch miestnych kostoloch sa rozhodli pre tento vykurovací systém aj v Národnej bazilike Panny Márie Sedembolestnej Šaštín – Stráže. S veľkou radosťou realizujeme tento systém nielen vo väčších farnostiach, ale aj v malých kostoloch. Veď vieme, že tento systém slúži pre dobro veriacich nachádzajúcich sa na bohoslužbách a tým pádom je toto efektívne a moderné vykurovanie dostupné aj na najmenších farnostiach.