Untitled Document


Ogrzewanie kościołów

   Do ogrzewania kościołów znamy dwie metody: a) ogrzewanie powietrza za pomocą pieca akumulacyjnego lub innych urządzeń ogrzewających powietrze.b) same ogrzewanie ław.

W pierwszym przypadku ( a ) są wysokie koszty ogrzewania i efektywność odczucia ciepła jest bardzo mała. W drugim przypadku ( b ) efektywność odczucia ciepła jest o wiele większa i dlatego powyższy sposób ogrzewania wysuwa się do czoła.

   Przy ogrzewaniu kościołów trzeba uwzględnić główny aspekt, aby ogrzewanie było jak najtańsze i najefektywniejsze. Skupiają się tylko w czasie nabożeństw, aby spełniało warunki o ochronie budynków historycznych, gdzie w cieple promieniowania nie może być przenoszony kurz ani drobne nieczystości. Dalej przeszkodzić w minimalnej kondensacji wody w powietrzu, które tworzy się na freskach oraz bezszmerowa eksploatacja urządzenia grzewczego.
   Wszystkim powyższym warunkom odpowiada system ogrzewania – elektryczne ogrzewania ław.

    Powyższy system ogrzewa osobę bezpośrednio siedzącą na ławie i nie ogrzewa zbędnie powietrze w okolicy. Dlatego osoba siedząca ma dobre uczucie z ciepła wbrew temu, że w jego okolicy jest chłodno.
   System montuje się bezpośrednio na siedzącą część ławy i nie wymaga żadnej konserwacji.

   Grzejnik złożony jest z kilku warstw. Górna część poobijana jest właściwym i estetycznym materiałem, który podniesie także wygląd wewnętrzny kościoła. Estetycznie i celowo rozwiązane jest także zasilanie energią elektryczną. Kable schowane są we żłobach lub tak, aby kontrastowały z okolicą. Zaraz po włączeniu systemu ogrzewania pod siedzącą osobą utworzy się przyjemne ciepło, które w zimnym kościele dostarczy osobie siedzącej przyjemne uczucie z ciepła.
   Powyższy grzejnik wyprodukowany jest z włókien węglowych, czyli jego żywotność jest prawie nieograniczona w stosunku do już znanych urządzeń grzewczych. Bazując na konstrukcji, powyższe urządzenie jest bardzo energooszczędne i przez dodanie regulacji oszczędność jeszcze się obniży.
   Na przykład w kościele z długością ław 80m średnie koszty na ogrzewanie wynoszą około 0,57 €/godz.
Powyższy system według wymagania zamawiającego może zostać podzielony na kilka części i zawsze może być włączona tylko ta część ław przed nabożeństwem, dla której istnieje potrzeba.

   System ogrzewania można montować także na ławy przenośne i ewentualnie także na podłogę pod stojącego księdza, który odprawia mszę lub w konfesjonale.
   Na podstawie badań i pomiarów zostało stwierdzone, że powyższa forma ogrzewania jest wystarczająca. Ciepło z ław z osób znajdujących się w kościele zupełnie wystarcza do wymaganego ogrzania osób w kościele.
   Z dotychczas realizowanych robót wynika to, że powyższy system ogrzewania spełnia wszystkie wymagania także podczas zimnych miesięcy w okresie zimowym. Dalej trzeba nadmienić, że powyższy system ogrzewania poleca także Urząd Pamiątkowy Republiki Słowackiej, ale także polecenia projektu Friendly Heating, finansowanego przez Unię Europejską.

   Proces przekazywania ciepła:

- Ciepło kumuluje się w zamkniętym systemie

- Jeżeli osoba siedząca obciąży system i dochodzi do zaciśnięcia materiału izolacyjnego, uwolni się ciepło i ogrzewa osobę siedzącą.

   Dlaczego jest ogrzewanie ław najbardziej efektywne?

   Kiedy osoba przebywa w chłodnym pomieszczeniu emituje ciepło z siebie i dlatego ciało musi sobie to kompensować z innych źródeł. Kiedy powyższa kompensacja nie jest otrzymywana, wtedy danej osobie jest w powyższym pomieszczeniu zimno.
   Przez ciało ludzkie krąży krew, która przenosi ciepło i w dlatego ciało trzeba ogrzać tam, gdzie jest najbardziej wrażliwe na chłód. W naszym przypadku to jest część siedząca ciała i kiedy powyższą część będziemy ogrzewać, to ogrzana krew przepłynie przez nasze ciało i pojawi się efekt dobrego uczucia z ciepła. Powyższe ogrzanie jest bardziej efektywne niż ogrzewania pleców lub nóg.
   Ogrzane ciało tak szybko nie wystygnie, ponieważ ma jakieś ciepło zgromadzone w sobie i utrzyma je  także dzięki ubraniu.

   Zalety ogrzewania ław

 • niskie koszty eksploatacyjne, średnio 0,57 €/godz. na 80 m ław (przy taryfie 0,13 €/kWh)
 • estetyczne wykończenie tapicerki i okablowania
 • miejsce na siedzenie otrzyma nowa tapicerkę i zostanie usunięty wolnie położony narzut lub poduszka
 • realizacja trwa średnio 2 -3 dni
 • koszty inwestycyjne przy powyższym systemie ogrzewania są niższe w stosunku do ogrzewania promieniującego o połowę i w stosunku do  systemu ogrzewania podłogowego o jedną ósmą
 • system nie wymaga konserwacji
 • ekologiczne i oszczędne ogrzewania w stosunku do innych znanych ogrzewań
 • idealne dla kościołów artystyczno-historycznych, ponieważ powyższe ogrzewanie nie szkodzi posągom, obrazom, malowaniom ani całemu wnętrzu

   Porównanie ogrzewania naszego systemu ze systemem dywanu grzewczego

Zalety naszego systemu:

Braki dywanu grzewczego:

 • Dostarczamy z kompletnym montażem
 • Dywany grzewcze przesyłane są pocztą
 • Fachowa i estetyczna montaż rozrządu kablowego
 • Potrzebny rozrząd kablowy zamawiający musi realizować sam lub zlecić jego produkcję
 • Poszycie systemu wyprodukowane przez tapicera dla ławy
 • Niewłaściwie przymocowany dywan ślizga się na siedzeniu, ew. podczas klękania wierzący ściągają dywan ze sobą na dół
 • Innowacyjny system posiada płynną regulację temperatury
 • Para  (2-3) regulacja stopniowa
 • Dla realizowanej montaży wystawiamy zaświadczenie rewizyjne
 • Dostawca dostarczy towar bez właściwej certyfikacji – nie posiada certyfikatu dotyczącego bezpieczeństwa elektrycznego (powyższy towar nie powinien być sprzedawany na rynku bez powyższego certyfikatu, w ten sposób kupujący właściwie bierze na siebie zupełną odpowiedzialność przy urazie lub śmierci)
 • Zupełnie bezpieczny przeciw porażeniu prądem elektrycznym – także w przypadku uszkodzenia gwałtownego !!! *
 • W przypadku przypadkowego lub gwałtownego uszkodzenia dywanu może dojść do urazu porażenia prądem elektrycznym.
 • Montaż systemu grzewczego chroniona jest Patentem Europejskim nr: EP2451317
 • ------------------

   *Wzmianka:   często widać grube rysy na ławach kościelnych. Ostre przedmioty nie mają miejsca w kościele,  ale ich ślady są aktualnym zagrożeniem.

   Dodatkowe ogrzewanie:

Nasz system ogrzewa bezpośrednio osobę siedzącą na ławie i pod siedzącą osobą wytworzy się przyjemne ciepło, które w chłodnym kościele dostarczy osobie siedzącej przyjemne uczucie z ciepła. Powyższy system ogrzewania jest w zasadzie zupełnie wystarczający w całym sezonie grzewczym, ale podczas ekstremalnie zimnego okresu - np. końcem stycznia, początkiem lutego jest wymagane jeszcze dodatkowe ogrzanie powierzchni powietrza około osób siedzących. Do ogrzania powierzchni powietrza około osób siedzących oferujemy panele z niską temperaturą promieniowania, które montowane są na tylną stronę oparcia ław. Powyższe rozwiązanie polecamy chociaż do kilku ław (zazwyczaj do przednich), które są najbardziej zajmowane, ewentualnie zajęte są w okresie pomiędzy niedzielami.

   Powyższa podwójna kombinacja ogrzewania, tj. ogrzewanie ław oraz panele promieniujące zabezpieczą w pełni komfort cieplny dla osoby siedzącej w ławie także w ekstremalnie wychłodzonym kościele. Nadmieniam, że powyższe panele montujemy jako ogrzewanie dodatkowe a nie jako ogrzewanie główne! Istnieją firmy, które oferują powyższe panele jako ogrzewanie główne kościoła. My nie preferujemy powyższego systemu przy ogrzewaniu jako system główny, ponieważ oprócz dużego zużycia ma także inne braki. Przede wszystkim wysuszy powietrze przed osoba siedzącą,  nadmierne ogrzeje nie tylko  kolano, ale także przednią część ciała, przy czym osoba siedząca siedzi przecież na zimnej ławie.

   Przedstawiciele zagraniczni

   Na początku roku 2011 założyliśmy spółkę - córkę w Londynie (www.pewheating.com).
   Naszym zamiarem jest, aby na podstawie dotychczasowych znajomości poszerzyliśmy i realizowaliśmy powyższy system ogrzewania w Anglii i państwach Europy Zachodniej.

Posiadamy zdolność konkurencyjną także za granicą, gdzie w kręgach kościelnych realizowane jest zatwierdzanie zamówień na podstawie systemu kilkuetapowego. Powyższy system ogrzewania ma duża perspektywę w nadchodzącym okresie ogrzewania kościołów.

   Odzewy na nasz system ogrzewania.

   Z doświadczenia wiemy, że popularność powyższego systemu z roku na rok rośnie.
Potwierdza to pozytywna informacja zwrotna z parafii, ale także od wiernych odwiedzających kościoły. O powyższym świadczy także fakt, że w stale większej ilości parafii, w których był realizowany powyższy system w jednym kościele w ramach parafii, proszą o realizację także w drugich kościołach. Kilka dużych kościołów wybrało powyższe ogrzewanie, ale co nas cieszy, że po dwóch kościołach miejscowych postanowili wybrać powyższy system także dla Bazyliki Narodowej Panny Marii Siedmiu Boleści Šaštín – Stráže.
Z wielka radością realizujemy powyższy system nie tylko we większych parafiach, ale również w małych kościołach. Przecież wiemy, że powyższy system służy dla dobra wiernych znajdujących się na nabożeństwach i w ten sposób jest powyższe efektywne i nowoczesne ogrzewanie dostępne także w najmniejszych parafiach.