Untitled Document


Elektro-mechaniczny ruch żaluzji w dzwonnicy.

   Po elektryfikacji dzwonów było trzeba w mnoga przypadkach, kiedy dzwony nie biją, aby przestrzeń dzwonnicy została oddzielona od wpływów wewnętrznych. To ani nie dla ochrony przed przedostaniem się gołębi i innego ptactwa, tam się w większości używa już dobrze znana pleciona, ale dla ochrony przeciwko wpływom pogodowym, jakim jest deszcz, wiatr itp. Pod wpływem powyższych warunków wilgotnieje mechanika i elektronika dzwonów oraz wilgotnieją także ściany dzwonnicy.
   Dlatego wypracowaliśmy system, gdzie podczas dzwonienia lub odbijania zegara żaluzje automatycznie się otworzą i po zakończeniu czynności się zamkną i tak zabroni się przedostaniu się wilgotności.

   Stare żaluzje na dzwonnicach są stałe lub można je za pomocą mechanizmu ręcznego ustawić na wymagany otwór. Żaluzje wyprodukowane są z drewna lub ze stali. Ząb czasu pozostawił w nich głębokie rany we formie korozji lub w przypadku drewna zgnilizny i dlatego nie spełniają już swojego przeznaczenia. Nasza firma powyższe żaluzje wyprodukuje na prośbę klienta w warsztacie i montuje je sposobem wymiennym. Żaluzje wyprodukowane są z mocnej stali i są chronione przeciwko wpływom powietrza farbą dwuskładnikową.
   Żaluzje wprawdzie nie wymagają żadnej konserwacji, ale zaleca się przesmarowanie części ruchomych raz w roku.